ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

services-1a

Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που αφορούν το ανθρώπινο κεφάλαιο στους πελάτες μας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Επικεντρωνόμαστε στην ενημέρωση και στην ευελιξία. Έχουμε τις στρατηγικές, τα εργαλεία και την εμπειρία για να παρέχουμε βέλτιστες λύσεις που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Περιγραφής Εργασίας - Οργανογράμματα

Αναλάβουμε την έρευνα για περιγραφή των θέσεων εργασίας που διαθέτει η εταιρεία, καθώς και το οργανόγραμμα της Εταιρείας, που πάντα θεωρείται η αρχή της οργάνωσης όπως και η περιγραφή εργασίας που διέπει την κάθε θέση εργασίας, δίνοντας το προτέρημα στην εταιρεία να γνωρίζει που μπορεί να δουλέψει αποτελεσματικά το κάθε μέλος του ανθρώπινου της δυναμικού.

Συμβάσεις Διαχείρισης

Αναλαμβάνουμε να συζητήσουμε την ανάγκη για τις Συμβάσεις Διαχείρισης μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και τη σύνταξη και διεκπεραίωση τους για την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων και των δύο πλευρών.

Πλήρωση Κενών Θέσεων

Αναλαμβάνουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε πελάτη-εταιρεία για την πλήρωση ή/και επίβλεψη της διαδικασίας πρόσληψης για την πρόσληψη κατάλληλου και εξειδικευμένου προσωπικού για την πλήρωση κενής θέσης. Είμαστε σε θέση να διεξάγουμε τις απαραίτητες συνεντεύξεις, για την διαλογή του καταλληλότερου αιτητή.

Εκπαίδευση

Διεξάγουμε έρευνα για τις κατάλληλες εκπαιδευτικές ανάγκες στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ακόμα και σε διοικητικό επίπεδο, και είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε τις καλύτερες εκπαιδευτικές λύσεις που υπάρχουν είτε μέσω της ΑΝΑΔ, είτε μέσω άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για να πετύχετε τη σωστή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στην εταιρεία.

Το να συμβαδίζουμε με έναν μεταβαλλόμενο κόσμο και να παρέχουμε καλή εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, έχει γίνει αναγκαιότητα.

Έχοντας επίγνωση αυτού του γεγονότος, μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας και να τους καθοδηγήσουμε να έχουν στόχους, να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά και να πετύχουν δημιουργώντας προσαρμοσμένες εκπαιδευτικές συνεδρίες για τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε εταιρείας ή ιδρύματος. Το να γνωρίζουμε πού πηγαίνουμε είναι πολύ απλό και με την εκπαίδευση γίνεται ακόμα απλότερο.

Αξιολόγηση

Παρέχουμε τη δυνατότητα να ερευνήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σε ότι αφορά την ανάπτυξη τους, τη ψυχολογική τους διάθεση και το επίπεδο υποκίνησης που έχουν, ούτως ώστε να δώσουμε μια σωστή εικόνα στη διεύθυνση της εταιρείας όσον αφορά την απόδοση τους, τις ανάγκες της εταιρείας όσον αφορά την περεταίρω εκπαίδευση τους, την μετατόπιση ή και υποκίνηση του προσωπικού, για να πετύχουν τους στόχους της εταιρείας, αλλά και για να αναπτυχθεί το ανθρώπινο δυναμικό.

Σχέδιο διαδοχής

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε θέσεις-κλειδιά στην Εταιρεία σας και να σας βοηθήσουμε να βρείτε εντός της εταιρείας ανθρώπους που μπορούν να τους αντικαταστήσουν, εξοικονομώντας το χρόνο της εταιρείας και τα χρήματα που απορρέουν από την αναζήτηση του κατάλληλου προσώπου από την αγορά εργασίας εκτός της Εταιρείας.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν την ηγεσία της εταιρείας και την επικοινωνία σε επίπεδο διοίκησης και εργαζομένων και προτείνουμε λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη και το είδος του ανθρώπινου δυναμικού που έχει η κάθε εταιρεία. Παρέχουμε υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν τον έλεγχο και τη διαχείριση του στρες στην εργασία, τη διαχείριση χρόνου, την οργάνωση, την ομαδική εργασία, την κουλτούρα και αποσκοπούμε στην καλή ψυχική κατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού γιατί πιστεύουμε ότι έτσι έπεται η καλή ψυχολογική κατάσταση, και ην εξάλειψη των βλαβερών ή τοξικών παραγόντων.

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Αναλαμβάνουμε το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας συζητώντας πάντα μαζί με τον πελάτη, τη δομή της Εταιρείας, το προϊόν και τις υπηρεσίες που προσφέρει, το όραμα, την αποστολή της, περιλαμβάνοντας επίσης επιχειρήματα για επίτευξη των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων της στόχων.

Επιχειρησιακή Έρευνα

Σε συνεργασία με τα κατάλληλα άτομα, είμαστε σε θέση να διεξάγουμε έρευνα και μελέτη για νομικά, θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και άλλα θέματα.

Στόχος της έρευνας μας είναι η απόδοση του καλύτερου αποτελέσματος και απάντηση στα ερωτήματα που απασχολούν τους πελάτες μας.

Συμβουλευτική και Κτίσιμο του βιογραφικού σας σημειώματος

Προσφέρουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και είμαστε σε θέση να σας βοηθήσουμε στη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος (CV) σας.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προβάλλετε τις πιο δυνατές σας δεξιότητες οι οποίες θα σας βοηθήσουν στην εύρεση εργασίας.

Ζητήστε Προσφορά