ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

services-2a

Παρέχουμε επίσης ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που αφορούν τις καταχωρήσεις στον δημόσιο τομέα. Μέλημα μας είναι η ευελιξία και η ομαλή λειτουργία της Εταιρείας. Έχουμε τα κατάληλα εργαλεία και την εμπειρία για να παρέχουμε την ταχύτητα και την ανταπόκριση που επιβάλλεται στο ευρύ αυτό φάσμα των αναγκών της Εταιρείας.

Κυβερνητικές Υπηρεσίες και Καταχωρήσεις

Αναλαμβάνουμε την καταχώρηση εντύπων σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, αποφεύγοντας έτσι τα επιπλέον έξοδα λόγω παράληψης καταχώρησης τους έγκαιρα με άμεση εξυπηρέτηση και ταχύτητα.

Αναλαμβάνουμε την καταχώρηση στον Έφορο Εταιρειών για αλλαγές στις υφιστάμενες εταιρείες όσον αφορά διοικητικό συμβούλιο, μετόχους, αλλαγή ονόματος, έγκριση ονόματος, αλλαγή εγγεγραμμένου γραφείου, αύξηση κεφαλαίου, παραχώρηση μετοχών.

Αναλαμβάνουμε επίσης:

  • Την ίδρυση Κυπριακών Εταιρειών
  • Την παροχή έδρας και γραμματέα της εταιρείας
  • Την παροχή εντολοδόχων μετόχων και διευθυντών
  • Την τρέχουσα διαχείριση και διοίκηση των επιχειρήσεων
  • Οποιεσδήποτε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο corporate@allabouthumancapital.com